top of page
YiT.jpg

YİT (Guided Imagery)

İlk kez Leuner tarafından geliştirilen ve ülkemizde Dr. Ali Babaoğlu tarafından eğitimleri verilen teknik üzerine Babaoğlu'nun öğrencisi olan Dr. Turabi Yerli çalışmalarını sürdürmüş ve doktora çalışmasını Yönlendirilmiş İmgelem Tekniği'nin kullanımı üzerine yapan Dr. Çiğdem Fulya Dönmez ile birlikte psikodrama ile bütünleşik kullanımını geliştirmiştir. Bu kullanımın tanıtımını birlikte düzenledikleri workshop ile ilk kez Malmö'de düzenlenen 2018 Uluslararası Grup Terapileri Kongresinde gerçekleştirmişlerdir.

Tekniğin kullanımı ile ilgili olarak yapılan pek çok çalışma oldukça etkin olduğunu göstermektedir. Sağlık ve ruh sağlığı, eğitim, empati gelişimi, kişisel gelişim, spor performans gelişimi gibi pek çok alanda kullanılmasına karşın konuyla ilgili teorik arkaplan ve bilimsel bir çerçeve sunan eğitimlerin eksikliği tekniğin yetersiz ve kötüye kullanımı riskini doğurmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Psikolojik Performans Danışmanlığı kurslarında da eğiticilik yapan Dr. Turabi Yerli programında konuya giriş dersi olarak YİT'e de yer vermektedir. Gerek TFF eğitimleri gerekse diğer ortamlarda gözlemlenen ihtiyaç üzerine bu eğitimin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

bottom of page