top of page

"Travma ve Psikodrama Workshop"u 10,11,12 Haziran Tarihlerinde gerçekleştirildi. Enstitümüzün eğitim programının bir parçası olarak yer alan oturum sertifika programına dahil olmayan kişilere de açık olarak gerçekleştirildi. Iafi Shpirer'in eğiticiliğini üstlendiği çalışmada travmayla çalışmada etkin olan BASIC Ph tekniği uygulamalarına yer verildi. Son gün için yeni katılımcılar için psikodramaya ve Jungiyen yaklaşıma dair uygulamalara yer verildi. 

bottom of page