top of page
Gaea english.jpg

Programda yazılı  tarihlerde 

çalışma saatleri:

 

Cuma                 18.00-22.00

Cumartesi        09.00-18.00

Pazar                 09.00-18.00

Travma Öncephesinde:

Derin Düşünme Tabanlı Travma ve Toparlanma Eğitimi

Bu eğitim, enstitümüz öğrencileri yanısıra travma ile ilgili çalışan diğer sağlık profesyonelleri için yararlı olacağı düşüncesiyle katılıma açık olarak planlanmıştır. Küçük grup çalışması olduğundan iş, eğitim durumu ve katılma motivasyonunuzu içeren bir e-posta yollamanız durumunda size geri dönüş yapılacaktır.

Katılımcılar, bedeni fark etmeye vurgu yaparak dikkatli farkındalık uygulamalarını deneyimleyecekler, şefkati "ben" den "düşmana" ve daha geniş insan topluluğumuza genişleteceklerdir.  Dayanıklılığı güçlendirmek ve tükenmeyi önlemek için çeşitli  etkili toparlanma becerileri öğrenilecek ve katılımcılarının travmaya maruz topluluklara daha iyi hizmet verebilme potansiyeli kazanılacaktır 

Gaea Logan,Harvard Travma ve Küresel Akıl Sağlığı Harvard Programı ve Stanford CCARE Programının mezunu bir grup terapistti ve psikolojik danışmanı olup Amerikan Grup Psikoterapi Derneği üyesidir. Yaklaşık kırk yıldır, uluslararası ortamlar da dahil olmak üzere travmaya maruz kalmış gruplarla klinik danışman ve travma eğitmeni olarak rol almıştır. Gaea Logan , nörobiyoloji, çağdaş psikanalitik psikoloji, somatik farkındalık ve Budist meditasyon pratiğinin kesiştiği noktaya oturttuğu bütünleştirici travma çalışmaları modelinigeliştirmiştir. 

Geliştrmiş olduğu Derin Düşünme Tabanlı Travma ve Toparlanma Eğitimi modeli Orta Doğu’daki BM Barışı Koruma Misyonlarında ve Afrika’daki mülteci yerleşimlerinde uygulamaya adapte edilmiştir. Uluslararası Ruh Sağlığı ve İnsan Hakları Merkezi'nin Kurucusu ve İcra Direktörü olan Gaea, Klinik mükemmellik ve uluslararası insani yardım alanını tanıma çalışmaları nedeniyle, Ruh Sağlığını Geliştirme Vakfı (Group Foundation for Advancing Mental Health ) tarafından verilen Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne sahiptir. 

bottom of page