top of page

Doğum Profesyonelleri İçin Psikodrama Eğitimi: Doğum 

Psikodraması

Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte, yeni bir bireyin aramıza katılmasında rol oynayan ve türümüzün bu yeni bireyinin sağlıklı bir başlangıç yapmasının önemini kavramış, psikodramanın gücünden bu doğrultuda yararlanmayı düşünen sağlık profesyonellerini psikodrama eğitimine kabul etmekteyiz. Psikodrama deneyimi yanısıra doğum deneyimini de içeren bir birikimin ürünü olarak gerek gebelik, gerekse annelik sürecinin takibi ve daha nitelikli bir doğuma hazırlık eğitimi için psikodrama eğitiminin doğum profesyonellerine değer katacağını savunmaktayız. Çalışmanın koordinatörlüğünü yardımcı psikodrama eğiticisi Ebe Özlem Karabulut yürütmektedir. 

Çalışmaya tüm ebeler, kadın sağlığı hemşireleri ve kadın doğum uzmanı hekimler katılabilirler. 

Program genel eğitim programında belirtildiği biçimiyle  kurallar gereği beş mezun verdikten sonra  üyesi olmayı düşündüğümüz ilgili uluslararası kuruluşların (FEPTO)  minimum eğitim kriterleri standartlarına uygun olarak düzenlenmektedir. Çalışma genel psikodrama çalışmasının bir parçası olarak yürüyecek, bununla birlikte gruba özel konuların varlığı nedeniyle ayrıca konuya özel çalışmalar yer alacaktır.

Doktor Hamile Kadını incelenmesi

Kayıt

Kayıt olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun.

c314f096-4c02-470f-8d45-adf242d9c520.jpg

Özlem KARABULUT

Program Koordinatörü

Yardımcı Psikodrama Yöneticisi ve Eğitmen

IJUNGI Psikodrama Enstitüsünde (Eski adı Dr. Ali Babaoğlu Enstitüsü) 2016 yılında başladığı psikodrama çalışmalarında 450 saatlik temel aşamayı tamamlamış ve "Farklı Alanlarda Yardımcı Psikodrama Yöneticisi" ünvanına hak kazanmıştır. Yirmi yılı aşkın süredir gerek aktif ebelik gerekse doğuma hazırlık eğitimlerinin ilk başlatıcılarından biri olma özelliklerini psikodrama eğitimi ile birlikte harmanlayarak doğuma hazırlık eğitimlerinde psikodramayı ilk kez kullanan kişi olmuştur. Zeynep Kamil Hastanesi bünyesinde sorumluluğunu ve eğiticiliğini yürüttüğü doğuma hazırlık eğitimlerinde Dr. Turabi Yerli ile birlikte psikodrama uygulamalarını programa entegre etmiştir. Aynı yaklaşımla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yürütülen doğuma hazırlık eğitici eğitimi programlarında yine Dr. Turabi Yerli ile birlikte doğumhazırlık ve doğum  psikodraması üzerine  uygulamalı dersler vermiştir. Pandemi döneminde online olarak anne baba adayları ile birlikte psikodrama teknikleri ile doğuma hazırlık eğitimlerini ilk kez düzenlemiş ve hala devam etmektedir

bottom of page